Retur og reklamasjon

Angrerett og reklamasjon

Dersom du ønsker å angre på et kjøp foretatt på www.byggelys.no, er det angrerettloven som gjelder. Ved angret kjøp har Smartability AS og du noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vårt angrerettskjema finner du her.

• Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Varen kan returneres på vårt lager etter avtale, dersom dette ikke er et alternativ anbefaler vi Bring.no for mer info og gjennomføring av retur. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering, er dette en kostnad som bæres av kunden (jf. Angrerettloven § 24).

• Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake (jf. Ang Angreretten § 25)

• Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).

Dersom du ikke henter ordren din vil du ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi utsteder deretter egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 300, for å dekke våre håndteringskostnader.

Reklamasjon

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan du gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser etter kjøpsloven, jf. kjl. §30 flg. Dette forutsetter imidlertid at du reagerer innen visse frister. Det må gis melding til Smartability AS så snart du oppdager mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Ved reklamasjoner skal Smartability AS bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.  Varen kan kun sendes i retur etter avtale med Smartability AS.

Har du ytterligere spørsmål om reklamasjoner kan du kontakte kundeservice på

tl@byggelys.no