INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP ØKER IKKE SJANSENE FOR VINNER.


 
1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på https://byggelys.no/konkurranse/ og som er 18 år eller eldre på datoen for påmelding. Kampanjen er kun åpen for lovlige innbyggere i [liste kvalifiserte stater] og er ugyldig der det er forbudt ved lov. Ansatte i Byggelys.no eller Viken Kommunikasjon AS, dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, reklame- og markedsføringsbyråer og leverandører (samlet «ansatte») og nærmeste familiemedlemmer og/eller de som bor i samme husholdning som ansatte er ikke kvalifisert til å delta i kampanjen. Kampanjen er underlagt alle gjeldende føderale, statlige og lokale lover og forskrifter. Ugyldig der det er forbudt.


 
2. Godkjennelse av regler: Ved å delta samtykker deltakeren («Du») i å være fullstendig betingelsesløst bundet av disse reglene, og du representerer og garanterer at du oppfyller kvalifikasjonskravene. I tillegg godtar du å godta avgjørelsene til [ditt firmanavn] som endelige og bindende når det gjelder innholdet i denne kampanjen.


 
3. Kampanjeperiode: Påmeldinger vil bli akseptert online fra og med [startdato, klokkeslett og tidssone] og slutter [sluttdato, klokkeslett og tidssone]. Alle online oppføringer må være mottatt innen [sluttdato, klokkeslett og tidssone].


 
4. Slik deltar du: Kampanjen må legges inn ved å sende inn en oppføring ved å bruke det elektroniske skjemaet på https://byggelys.no/konkurranse/. Bidraget må oppfylle alle kampanjekrav, som spesifisert, for å være kvalifisert til å vinne en premie. Påmeldinger som er ufullstendige eller ikke overholder reglene eller spesifikasjonene kan bli diskvalifisert etter eget skjønn av byggelys.no. Valgfritt ordspråk å inkludere: Du kan bare skrive inn én gang. Du må oppgi opplysningene du ber om. Du kan ikke angi flere ganger enn det som er angitt ved å bruke flere e-postadresser, identiteter eller enheter i et forsøk på å omgå reglene. Hvis du bruker uredelige metoder eller på annen måte forsøker å omgå reglene, kan bidraget ditt fjernes fra kvalifisering etter eget skjønn av byggelys.no


 
5. Premier: Vinneren(e) av kampanjen (“Vinneren”) vil motta [listepremier og omtrentlig utsalgsverdi]. Faktisk/anslått verdi kan variere på tidspunktet for premieutdeling. Spesifikasjonene for premien skal utelukkende bestemmes av byggelys.no. Ingen kontanter eller annen premiebytte er tillatt unntatt etter byggelys.no’s skjønn. Premien er ikke overførbar. Alle premierelaterte utgifter, inkludert uten begrensning alle føderale, statlige og/eller lokale skatter, skal være vinnerens eget ansvar. Ingen erstatning av premie eller overføring/tildeling av premie til andre eller forespørsel om kontantekvivalenter fra Winner er tillatt. Aksept av premie utgjør tillatelse for byggelys.no til å bruke vinnerens navn, bilde og oppføring for reklame- og handelsformål uten ytterligere kompensasjon med mindre det er forbudt ved lov.


 
6. Odds: Oddsene for å vinne avhenger av antall mottatte kvalifiserte bidrag.


 
7. Vinnervalg og varsling: Vinneren vil bli valgt ved en tilfeldig trekning under tilsyn av byggelys.no. Vinneren vil bli varslet via [skriv inn varsel (f.eks. e-post, telefon, etc.)] innen fem (5) dager etter valg av vinner.  Byggelys.no skal ikke ha noe ansvar for Winners unnlatelse av å motta varsler på grunn av spam, søppelpost eller andre sikkerhetsinnstillinger eller for Winners levering av feil eller på annen måte ikke-fungerende kontaktinformasjon. Hvis vinneren ikke kan kontaktes, ikke er kvalifisert, unnlater å gjøre krav på premien innen [xx dager] fra tidspunktet tildelingsvarselet ble sendt, eller unnlater å rettidig returnere en fullført og utført erklæring og frigivelse etter behov, kan premien gå tapt og en suppleant Vinner valgt. Vinnerens mottak av premien som tilbys i denne kampanjen er betinget av overholdelse av alle føderale, statlige og lokale lover og forskrifter. EVENTUELLE BRUDD PÅ DISSE OFFISIELLE REGLENE AV VINNER (ETTER BYGGELYS EGET VALG) VIL RESULTERE I VINNERS DISKVALIFISERING SOM VINNER AV KAMPANJEN, OG ALLE PRIVILEGIER SOM VINNER VIL BLI UMIDDELBART AVSLUTNING.


 
8. Rettigheter gitt av deg: Ved å skrive inn dette innholdet (f.eks. bilde, video, tekst osv.), forstår og godtar du at [firmanavnet ditt], alle som handler på vegne av Byggelys.no, og byggelys.no’s lisenshavere, etterfølgere og overdragere, skal ha rett, der det er tillatt ved lov, til å trykke, publisere, kringkaste, distribuere og bruke i alle medier som nå er kjent eller senere utviklet, i evighet og over hele verden, uten begrensning , din oppføring, navn, portrett, bilde, stemme, likhet, bilde, uttalelser om kampanjen og biografisk informasjon for nyheter, publisitet, informasjon, handel, reklame, PR og reklameformål. uten ytterligere kompensasjon, varsel, anmeldelse eller samtykke. Valgfri ordlyd for konkurranser: Ved å legge inn dette innholdet, representerer og garanterer du at din oppføringen er et originalt forfatterskap, og bryter ikke noen tredjeparts eiendomsrettigheter eller immaterielle rettigheter. Hvis bidraget ditt krenker andres immaterielle rettigheter, vil du bli diskvalifisert etter eget skjønn av byggelys.no. Hvis innholdet i bidraget ditt hevdes å utgjøre krenkelse av eiendomsrettigheter eller intellektuelle eiendomsrettigheter til en tredjepart, skal du, for egen regning, forsvare eller gjøre opp mot slike krav. Du skal skadesløs, forsvare og holde byggelys.no skadesløs fra og mot enhver sak, prosedyre, krav, ansvar, tap, skade, kostnader eller utgifter som [ditt firmanavn] kan pådra seg, lide eller bli pålagt å betale som oppstår som følge av slik krenkelse eller mistenkt krenkelse av tredjeparts rettigheter.


 
9. Vilkår og betingelser: byggelys.no forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å kansellere, avslutte, modifisere eller suspendere kampanjen dersom virus, feil, ikke-autorisert menneskelig inngripen, svindel eller andre årsaker utenfor [firmaet ditt] navn]s kontroll korrumperer eller påvirker administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten eller riktig gjennomføring av kampanjen. I slike tilfeller kan [ditt firmanavn] velge vinneren blant alle kvalifiserte bidrag mottatt før og/eller etter (hvis aktuelt) handlingen utført av [ditt firmanavn]. [Ditt firmanavn] forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere enhver person som manipulerer eller forsøker å tukle med påmeldingsprosessen eller driften av kampanjen eller nettstedet eller bryter disse vilkårene og betingelsene. [Ditt firmanavn] har rett til, etter eget skjønn, å opprettholde integriteten til kampanjen, til å annullere stemmer uansett grunn, inkludert, men ikke begrenset til: flere oppføringer fra samme bruker fra forskjellige IP-adresser; flere oppføringer fra samme datamaskin utover det som er tillatt i kampanjeregler; eller bruk av roboter, makroer, skript eller andre tekniske midler for å gå inn. Ethvert forsøk fra en deltaker på bevisst skade på et nettsted eller undergrave den legitime driften av kampanjen kan være et brudd på strafferettslige og sivile lover. Skulle et slikt forsøk gjøres, forbeholder [ditt firmanavn] seg retten til å kreve erstatning i den grad det er tillatt i henhold til loven.


 
10. Ansvarsbegrensning: Ved å gå inn, godtar du å frigi og holde [ditt firmanavn] og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, reklame- og promoteringsbyråer, partnere, representanter, agenter, etterfølgere, oppdragsgivere, ansatte, offiserer og direktører uskadelig fra alle ansvar, sykdom, skade, død, tap, rettssaker, krav eller skade som kan oppstå, direkte eller indirekte, enten det er forårsaket av uaktsomhet eller ikke, fra: (i) deltakerens deltakelse i kampanjen og/eller hans/hennes aksept, besittelse, bruk eller misbruk av en premie eller deler av den; (ii) tekniske feil av noe slag, inkludert men ikke begrenset til funksjonsfeil på datamaskiner, kabler, nettverk, maskinvare eller programvare eller annet mekanisk utstyr; (iii) utilgjengelighet eller utilgjengelighet for overføringer, telefon eller Internett-tjenester; (iv) uautorisert menneskelig inngripen i noen del av påmeldingsprosessen eller kampanjen; (v) elektroniske eller menneskelige feil i administrasjonen av Kampanjen eller behandlingen av bidrag.


 
11. Tvister: DENNE Kampanjen STYRES AV LOVENE I [ditt land] OG [din stat/provins], UTEN RESPEKT TIL LOVKONFLIKTER. Som en betingelse for å delta i denne kampanjen, godtar deltakeren at alle tvister som ikke kan løses mellom partene, og årsaker til søksmål som oppstår fra eller er knyttet til denne kampanjen, skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål , utelukkende for en domstol i [din stat/provins] som har jurisdiksjon. Videre, i en slik tvist, skal deltakeren ikke under noen omstendigheter ha tillatelse til å oppnå priser for, og frasier seg herved alle rettigheter til straff-, tilfeldige- eller følgeskader, inkludert rimelige advokatsalærer, annet enn deltakerens faktiske utgifter ( dvs. kostnader forbundet med å delta i denne kampanjen). Deltakeren fraskriver seg videre alle rettigheter til å få skader multiplisert eller økt.


 
12. Retningslinjer for personvern: Informasjon som sendes inn med en oppføring er underlagt personvernreglene som er angitt på nettstedet til [navnet på firmaet ditt]. For å lese personvernreglene, [URL for personvernpolicy] klikk her. Merk: en personvernpolicy er valgfri, men kan være nødvendig når du kjører en kampanje på nettet når du bruker tredjepartsplattformer eller når du bruker funksjoner fra sosiale kanaler. Å inkludere denne informasjonen gjør det klart for brukerne dine hvordan du skal bruke informasjonen deres.


 
13. Vinnerliste: For å få en kopi av vinnerens navn eller en kopi av disse offisielle reglene, send forespørselen din sammen med en stemplet, selvadressert konvolutt til: [firmanavnet ditt] [adresse] [by] [stat/provins ] [postnummer] [land]. Forespørsler må være mottatt senest [dato, klokkeslett, tidssone].


 
14. Sponsor: Kampanjens sponsor er [bedriftsnavnet ditt] [address] [by] [stat/provins] [postnummer] [land].


 
15. Facebook: Hvis du bruker Facebook til å kommunisere eller administrere en konkurranse eller konkurranser, inkluderer følgende: Kampanjen som er vert for [firmanavnet ditt] er på ingen måte sponset, støttet, administrert av eller assosiert med Facebook.