FAQ

Svar: LED arbeidslys med ufattelig lysstyrke og ekstrem holdbarhet. For proffene eller for hjemmebruk.
Vi har heftige Highlight LED til entreprenører, hjemme fiksere og hyttebyggerne.

• Bruker bare 1/8 mengde strøm av det en vanlig lyspære gjør.
• Inneholder ingen miljøfarlige stoffer.
• Varer ekstremt lenge
• Utvikler svært lite varme.
• Tåler rystelser og støt.

Svar: En forkortelse for Light Emitting Diode, og er tekniskfortalt en diode som omsetter elektrisk energi, også kalt strøm, til lys. En diodeer en elektrisk komponent som har den egenskapen at den bare slipper strøm gjennom seg på enforutbestemt måte, i en forutbestemt retning, men sperrer motsatt.

Svar: Highlight Pro er energieffektiv, kostnads besparende og har en levetid opptil 30.000 timer.
Gjennomsnittlig vil dette tilsi 5-8 års levetid med 12 timer pr dag/280 dager i året.

Svar: Det er en temperaturskala som benyttes på lyskilder. Lystemperatur deles ofte inn i hovedgrupper, hvor begrepene varmhvit, hvit ogkaldhvit er de vanligste betegnelsene. Ettersom det er litt individuelt hvordanvi oppfatter lyset, samt at hvor lyset brukes er med på oppfattelsen, vil enfargetemperatur i oppgitt i Kelvin alltid være mer presist.

Svar: Lumen (forkortes «lm») er en standard måleenhet for lysmengde, og er den totale mengden lys som utskilles fra en lyskilde. Et høyere lumentall betyr mer lys. Tidligere ble Watt brukt for å fortelle hvor kraftig en lyskilde var, da mer watt betydde mer lys.
Nå for tiden, med høy-effektive LED, som bruker betydelig mindre strøm enn halogen og xenon, er det lumen som gjelder. Dette fordi LED ofte kan gi forskjellige mengder lumen pr. watt.  

HIGHLIGHTPro-tekst

Highlight Pro er energieffektiv, kostnads besparende og har en levetid opptil 30.000 timer. Gjennomsnittlig vil dette tilsi 5-8 års levetid med 12 timer pr dag/280 dager i året.

SE HIGHLIGHT PRO