SIKKERHETSFORSKRIFT

1. Spenningen i stikkontakten må være den samme som på HighLight.
2. Alltid pass på at HighLight er utenfor rekkevidde for barn
3. Alltid rull ut ledstripen før den kobles til strøm, ellers kan det medføre overoppheting.
4. Sjekk alltid om ledstripen er skadet før bruk. Har den en skade skal produktet kasseres.
5. Ikke vri ledstripen mer enn 45° eller bøy ledstripen under 60mm i diameter. Dette kan forårsake
skader og slitasje på kretskort og den interne strømforsynings ledningen.
6. HighLight må ikke være tilkoblet strøm når det monteres eller demonteres.
7. HighLight ledstripen er ikke beregnet kontinuerlig 24 timers bruk, dette kan redusere levetiden.
8. Lyset er delt opp i uavhengige segmenter, slutter en del å virke vil resten av ledstripen
fortsatt lyse og arbeidet stopper ikke opp!
9. Personer som skal håndtere HighLight må være oppmerksom og følge
brukerveiledningen nøye. Viktig at sikkerhet og forholdsregler følges, dette gjelder både
utendørs og innendørs for å unngå brann, elektrisk støt og personskade.
10. HighLight ledstripen må ikke tildekkes ved bruk.
11. Når arbeidet er ferdig, kobles ledstripen fra strømuttaket eller slå av strømmen.
12. Ved rengjøring av ledstripen og strømkabel bruk en tørr eller fuktet klut. Bruk aldri kjemikalier.

MONTERING

Unngå å vri ledstripen, hvis dette er nødvendig må vridningsvinkelen ikke være mer enn 45°. Ikke bøy stripen under 60 mm i diameter. Fungerer like godt vertikalt som horisontalt. Ved monteringen festes ledstripen med Byggelys borrelås, strips eller krok.
Husk at den lysende overflaten på ledstripen skal vende ut. Installer ledstripen i et passende miljø så langt det er mulig, borte fra barn og brennbare og eksplosive gjenstander.

LAST NED PDF

BRUKERANVISNING

Last ned brukeranvisning for Highlight ledstripe produsert av Byggelys.no, En pdf av dokumentet kan enten lastes ned eller lest i din nettleser.

LAST NED PDF